Chỉ huy trưởng mục tiêu trong bảo vệ chuyên nghiệp (Phần 1)

Phần 1 : KHẢ NĂNG GIAO TIẾP – NGOẠI GIAO
 
1. Khái quát:
 
- Khả năng giao tiếp – ngoại giao có thể được xem là hoạt động của một thông điệp theo nhiều cách. Để có thể đạt được một thông điệp nhất định người chỉ huy trưởng mục tiêu đều hiểu rõ nguyên tắc thích ứng cơ bản của động não – là cung cấp một môi trường cởi mở và tự do để khuyến khích và tạo cảm hứng cho tất cả mọi người phát biểu bất cứ ý tưởng nào xuất hiện trong đầu một cách cụ thể hoá vấn đề đặt ra.
 
2. Mục đích:
 
- Hiểu biết khả năng giao tiếp – ngoại giao với khái quát tổng thể về một thông điệp, theo đó người chỉ huy trưởng mục tiêu đi vào trọng tâm của một đối tác có hiệu quả và có thể hy vọng những gì tự sự đối tác đó.
 
- Có sự truyền thông qua lại hình thành nên tâm điểm thông điệp cụ thể có sức mạnh tổng hợp, sức đoàn kết và cảm hóa mạnh.
 
3. Đặc Điểm:
 
3.1 Hoạt động lý trí của chức danh quản lý (Chỉ huy trưởng) được đánh giá cao từ phía các đối tác, chủ quản, nhân viên, đồng nghiệp. Tiêu chí để đạt được là một hành động được thúc đẩy từ bên trong bằng cách nghiên cứu nhu cầu thúc đẩy từ một cấp chỉ huy bằng một thông điệp nhất định đi đến một tầm quan trọng theo hệ thống các nhu cầu cơ bản.
 
- Tăng cường sự giao tiếp hòa đồng, đoàn kết, chú ý đến sự phối hợp qua lại, ủng hộ, thông cảm và động viên, khích lệ. Năng lực và tư chất giao tiếp – ngoại giao phải hình thành nên phong cách tổng thể và hình tượng độc đáo trực diện.
 
3.2 Có trình độ tối thiểu những phẩm chất cần có của người bảo vệ chuyên nghiệp và hiểu biết xã hội để tiếp thu trong quá trình khả năng giao tiếp – ngoại giao là những nhu cầu sinh lý cơ bản.
 
- Nhu cầu sinh lý cơ bản có mục đích hết sức rõ ràng để nâng cao hiệu quả - thành tích của sự giao tiếp đối tác, quản lý.
3.3 Khả năng giao tiếp – ngoại giao trong kỹ năng bảo vệ, tự vệ phải đảm bảo nhu cầu an ninh hoặc an toàn.
 
- Tư duy nghệ thuật giao tiếp là tư duy tổng thể, có tính hệ thống, nó xem xét một cách tổng hợp giữa hoàn cảnh và giao tiếp, vì thế sẽ càng phù hợp hơn với thực tế.
 
3.4 Công ty bảo vệ Bảo Minh là một pháp nhân, bản thân của Chỉ huy trưởng là một thông điệp để đạt được khả năng giao tiếp – ngoại giao là đạo lý cơ bản của một nhu cầu xã hội.
 
- Giỏi làm công tác động viên, khích lệ, kêu gọi đoàn kết và nâng cao, có người giỏi ứng biến trong trường hợp khẩn cấp, giỏi nhìn người và nhận biết nhân tài, giỏi giao tiếp với cơ quan chính quyền, với đối tác, các phương tiện truyền thông và những tổ chức xã hội.
 
3.5 Khả năng giao tiếp – ngoại giao của cấp chỉ huy trưởng mục tiêu phải hành động theo các quy định của công ty, hành xử trong khuôn khổ nhân viên bảo vệ phải có một nhu cầu tự trọng và nhu cầu hoàn thiện bản thân.
 
- Nghệ thuật giao tiếp không bị hạn chế trong một kiểu mẫu, một lý luận hay một nguyên tắc nào mà nó nhấn mạnh tính linh hoạt, tính biến báo và tính sáng tạo.

(Biên tập bởi Cty Bảo Minh)Giới hạn Đào tạo theo ngày :