Chỉ huy trưởng mục tiêu trong bảo vệ chuyên nghiệp (Phần 3)

TƯ CHẤT LÃNH ĐẠO CHỈ HUY 
 
1. Khái quát:
 
-  Tư chất lãnh đạo với tư cách là người chỉ huy phải cứng rắn mặc dù người chỉ huy hiểu tầm quan trọng trên lý thuyết đều đó có đúng. Điều quan trọng là tư chất của người chỉ huy có thể thành công chứ không phải làm chủ bản thân. Tư chất lãnh đạo trong việc đối xử với nhân viên mới là điều quan trọng. Nếu tư chất đó giúp cho người chỉ huy thành công và đem lại sự cần thiết đạt được điều đó mới được cảm nhận. Tất nhiên tư chất lãnh đạo có ý nghĩa trừ khi bạn biết sử dụng nó để tạo cảm hứng cho nhân viên tin tưởng vào nó và hành động vì nó. “Người lãnh đạo giỏi nhất khi quần chúng biết là họ có hiện diện”.
 
-  Nói cách khác, tư chất lãnh đạo có thể chia thành hai phương diện trong và ngoài:
+  Thức nhất là tư chất lãnh đạo được sản sinh từ những nhân tố bên ngoài như cá tính, khí chất, tính cách, hình tượng, sức hấp dẫn… của người chỉ huy. 
+  Thứ hai là tư chất lãnh đạo được sản sinh từ những nhân tố bên trong như phẩm chất, đạo đức, tác phong, danh dự… của người chỉ huy. 
 
2. Mục đích
 
-  Tư chất lãnh đạo trước hết phải đáp ứng nhu cầu thấp nhất trước khi quan tâm đến những nhu cầu cao nhất, từ đáy cho đến đỉnh. Tư chất lãnh đạo biết suy nghĩ để trước hết đáp ứng những nhu cầu thấp, rồi suy nghĩ và làm như thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu cao. Khi tư chất người chỉ huy làm được việc đó thì mới phát huy động lực lãnh đạo mang tính nhân bản cao.
 
-  Yêu cầu cụ thể của tư chất lãnh đạo phải căn cứ vào điều kiện tư chất bản thân để nâng cao vai trò trách nhiệm trên mọi phương diện nào đó một cách có lựa chọn, có trọng điểm, từ đó đạt được mục đích có tư chất tốt hơn.
 
3. Đặc Điểm:
 
3.1  “Nếu chúng ta muốn thắp sáng con đường, thì chúng ta phải tự đốt lửa cho chính mình”. Đây là tiêu chí để đạt được tư chất lãnh đạo của người chỉ huy. Nói như vậy chưa đủ, người chỉ huy phải sắp xếp nó theo nhiều phong cách nhỏ, hãy lôi cuốn nhân viên để tạo ra mục tiêu. Tiêu chí này là tiêu điểm của người chỉ huy phù hợp với những mục đích lớn hơn của một khối chỉ huy và bộ phận cao hơn.
 
-  Tư chất lãnh đạo cấu thành hàng loạt nhân tố trên nhiều phương diện như tâm sinh lý, năng lực và trí lực. Tư chất có một mặt là do bẩm sinh, nhưng quan trọng hơn là sự phát triển của nó trong thực tế. Tư chất được hình thành trên cơ sở di truyền bẩm sinh kết hợp với sự rèn luyện trong thực tiễn.
 
3.2  Nguyên tắc, giá trị của tư chất lãnh đạo và những niềm tin cốt lõi của chỉ huy là gì? (làm thế nào người chỉ huy có thể triển khai mục tiêu ở bối cảnh đó ?, nếu có sự biệt giữa các nguyên tắc, giá trị của tư chất lãnh đạo trên giấy tờ và trong thực hành, thì hãy chọn cái nào thực tế nhất hoặc quan trọng nhất đối với tư chất lãnh đạo chỉ huy).
 
-  Tư chất lãnh đạo phải biết quyết sách, quyết đoán, điều hành mối quan hệ giao tiếp, xử lý những vấn đề cụ thể.
 
3.3  Muốn triển khai một mục tiêu đó, người lãnh đạo chỉ huy hãy lập kế hoạch đeo đuổi nó, hãy làm cho mọi người cùng nhau hành động, tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm thực hiện mục tiêu. Hãy chia sẻ mỗi thành công như là một bước hướng tới thực hiện triển khai mục tiêu, thành công luôn củng cố động lực.
 
-  Tư chất lãnh đạo nó đánh giá là tiền đề của năng lực và kiến thức: Nhận biết, tư duy, lý giải, phán đoán, quyết sách, dùng người, dùng quyền, chỉ huy, điều hành, tổ chức, quản lý…
 
3.4  Tư chất lãnh đạo của người chỉ huy “niềm tin” là quan trọng nhất để quản lý con người và nâng cao thành quả công tác. Nó là nền tảng cho mọi mối quan hệ và là nguồn lực vĩ đại của động lực và cảm hứng. Với tư cách là người chỉ huy phải là người bảo vệ cho những giá trị của mình sẽ tạo ra niềm tin và lòng trung thành đối với nhân viên. Phải nêu gương và thực hành một cách lãnh đạo “Nói và làm là một”.
 
-  Cảm hứng và sáng tạo của tư chất lãnh đạo phải cơ bản về chuyên môn và ngành nghề: Vận dụng, ứng biến, thích ứng, khống chế, diễn đạt, xã giao, kêu gọi đoàn kết, chính trị tư tưởng, quản lý tài sản…
 
3.5  Tư chất lãnh đạo luôn là những kinh nghiệm và khả năng phán đoán tốt nhất trong công việc. Cái linh động đơn giản có hiệu quả hơn nguyên tắc trong việc thúc đẩy động lực và năng suất. Bí quyết của sự làm việc hiệu quả cùng với nhân viên là gì? “Tất cả chúng ta đều làm việc cùng nhau – chúng ta là một tập thể”; Tư chất lãnh đạo của người chỉ huy như thế nào ? đó là vấn đề cốt lõi “Người lãnh đạo tốt nhất là người làm việc sát cánh cùng với nhân viên, là người khác biệt với nhân viên không phải bằng cấp bậc mà bởi trách nhiệm lớn hơn”.
 
-  Giữ vững niềm tin sáng tạo, cho rằng mình có thể sáng tạo. Duy trì tình cảm đối với sự sáng tạo. 
-  Tăng cường ý thức và khí thế sáng tạo. Loại bỏ hạn chế, mở rộng sức tưởng tượng, biến tưởng tượng thành hiện thực.
-  Học một hiểu mười, biết cách liên tưởng, loại suy, tìm ra nguồn gốc sâu xa của sự việc.
 
(Biên tập bởi Cty Bảo Minh)


Giới hạn Đào tạo theo ngày :