Cách sơ cứu thương
98151_35

Sơ cứu người bị tai nan

15:41 | 15/11/2013

Nếu nạn nhân hôn mê: Cần cho nằm ưỡn cổ, độn gối, đầu đặt nghiêng. Móc hết đờm dãi, đát cát, dị vật ở mũi, miệng. Nếu nạn nhân bị tụt lưỡi có thể dùng tay kéo lưỡi tạm thời ra ngoài và chuyển nạn nhân ngay tới cơ sở y tế gần nhất.

Giới hạn Đào tạo theo ngày :