Danh Mục

Dịch vụ bảo vệ Công trường

Dịch vụ bảo vệ Công trường

- Duy trì Nội qui và Kỷ luật công trường.
 
- Bảo vệ tài sản thuộc khu vực được giao trách nhiệm.
 
- Giữ gìn an ninh trật tự 24/24 giờ.
 
- Đảm bảo vệ  an ninh trật tự mục tiêu theo hợp đồng đã ký.
- Duy trì Nội qui và Kỷ luật công trường.
 
- Bảo vệ tài sản thuộc khu vực được giao trách nhiệm.
 
- Giữ gìn an ninh trật tự 24/24 giờ.
 
- Đảm bảo vệ  an ninh trật tự mục tiêu theo hợp đồng đã ký.
 
 
- Quản lý chặt chẽ tài sản và hàng hóa của khách hàng.
 
- Kiểm soát mọi loại vật tư ra vào theo quy trình và yêu cầu của ban chỉ huy công trường.
 
- Kiểm tra kiểm soát giờ làm việc của công nhân viên .
 
- Thực hiện theo đúng qui trình làm việc của phương án bảo vệ.
 
- Đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng cháy chữa cháy cho mục tiêu.
 
- Kiểm soát khách ra vào trong giờ làm việc, thầu phụ đến liên hệ công tác. 
 
Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận ngay báo giá dịch vụ bảo vệ mới nhất cũng những ưu đãi tốt nhất!


Giới hạn Dịch vụ theo ngày :