Danh Mục
Bảo vệ tại Quận Gò Vấp
quan-an-KFC-thum

Dịch vụ bảo vệ tại Quận Gò Vấp

10:54 | 17/10/2014

Gò Vấp là một quận nội thành của Thành Phố Hồ Chí Minh, sau những năm 80, quận Gò Vấp được xem là một quận có tốc độ phát triển nhanh chóng nhất. Là một quận nằm trong vành đai phía Bắc của thành phố

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :