Danh Mục
Dịch vụ bảo vệ ở quận
luc-luong-bao-ve

Dịch vụ bảo vệ tại các Quận ở TP Hồ Chí Minh

17:01 | 10/10/2014

Nằm tại vị trí chuyển tiếp của hai vùng là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh có 19 quận và 5 huyện . Là nơi phát triển mạnh về nhiều mặc bao gồm y tế, giáo dục, văn hóa...

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :