Danh Mục
Bảo vệ an ninh
bao_ve_bao_minh_3

Dịch vụ bảo vệ an ninh người và tài sản

08:00 | 19/11/2013

Con người chúng ta hàng ngày phải đối diện với rất nhiều mối nguy hiểm gây hại từ bên ngoài. Hiểm họa từ thiên tai như lũ lụt, động đất, sóng thần... 
hinh_1

Dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp

13:51 | 18/11/2013

An ninh là một khái niệm chỉ về sự yên ổn, bình yên không có phá rối hay gây hại, không có tình trạng quẫy nhiễu. Trật tự là tình trạng ổn định, có thứ bậc trên dưới, trước sau.. An toàn là yên ổn toàn vẹn, không nguy hiểm, không sự tai nạn. Như vậy an toàn và an ninh trật tự là song song với nhau, không thể tách rời nhau.

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :