Danh Mục
Bảo vệ cửa hàng thời trang
bao_ve_cua_hang_thoi_trang_cty_bao_ve_bao_minh

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng thời trang

09:27 | 16/11/2013

Bảo vệ Cửa hàng Thời trang : là loại hình dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào Cửa hàng thời trang, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Cửa hàng với các ý đồ xấu như: trộm cắp, tráo đồ, thông đồng với nhân viên Cửa hàng... 

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :