Danh Mục
Bảo vệ cửa hàng thức ăn nhanh
bao_ve_thuc_an_nhanh_1

Bảo vệ cửa hàng quán ăn nhanh chuyên nghiệp

11:06 | 15/11/2013

Bảo vệ Cửa hàng thức ăn nhanh là loại hình dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào Cửa hàng thức ăn nhanh, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Cửa hàng với các ý đồ xấu như: trộm cắp, gây rối... 

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :