Danh Mục
Bảo vệ hàng hóa thế chấp
bao_ve_hang_hoa_the_chap

Dịch vụ Bảo vệ hàng hoá thế chấp

07:56 | 16/11/2013

Bảo vệ hàng hóa thế chấp là loại hình dịch vụ bảo vệ hàng hóa cho các Công ty thuế chấp như Ngân hàng, kiểm soát việc xuất nhập hàng hóa, đề phòng cháy nổ và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào mục tiêu với các ý đồ xấu như: trộm cắp, thông đồng... 

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :