Danh Mục
Bảo vệ khu nhà mẫu
khunhamau

Dịch vụ Bảo vệ khu nhà mẫu

11:01 | 15/11/2013

Bảo vệ Khu Nhà Mẫu là loại hình dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào Khu Nhà Mẫu, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Khu Nhà Mẫu với các ý đồ xấu như: chụp hình lấy mẫu, gây rối, tiếp thị Khách tham quan... 

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :