Danh Mục
Bảo vệ khu vui chơi giải trí
bao_ve_bao_minh

Dịch vụ bảo vệ khu vui chơi giải trí

10:34 | 15/11/2013

Bảo vệ Khu vui chơi giải trí : là loại hình dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào Khu vui chơi giải trí, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Khu vui chơi giải trí với các ý đồ xấu như: trộm cắp, sàm sỡ phụ nữ...

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :