Danh Mục
Bảo vệ nhà sách
nha_sach_bao_minh

Dịch vụ Bảo vệ nhà sách

09:50 | 15/11/2013

Bảo vệ Nhà Sách của công ty bảo vệ Bảo Minh là loại hình dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào Nhà Sách, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Nhà Sách với các ý đồ xấu như: trộm cắp, gây rối... 

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :