Danh Mục
Bảo vệ sân bay-bến cảng
bao_ve_cang

Dịch vụ Bảo vệ sân bay, bến cảng cao cấp

11:15 | 13/11/2013

Bảo vệ sân bay bên cảng là dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào cảng  - sân bay nhiệm vụ, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào sân bay với các ý đồ xấu như: trộm cắp, ăn uống những thứ chưa thanh toán, sàm sỡ phụ nữ... 

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :