Danh Mục
Bảo vệ sân Golf
dich_vu_bao_ve_tai_san_golf_bv_bao_minh

Dịch vụ Bảo vệ sân Golf

10:23 | 15/11/2013

Dịch vụ bảo vệ Sân Golf là loại hình dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào Sân Golf, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Sân Golf với các ý đồ xấu như: trộm cắp, gây rối, tiếp thị.

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :