Danh Mục
Bảo vệ show ca nhạc
bao_ve_show_ca_nhac_bao_minh

Dịch vụ Bảo vệ show ca nhạc

09:46 | 16/11/2013

Bảo vệ Show Ca nhạc là loại hình dịch vụ bảo vệ không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm loại hình này mang tính chất duy trì an ninh trật tự là chính và các trường hợp khác như: chống gây rối, tấn công, phá hoại, đảm bảo an ninh trong phạm vi chủ quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của Khách hàng.

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :