Danh Mục
Bảo vệ yếu nhân
bao_ve_su_kien40

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân

08:10 | 26/03/2014

Với tình hình tội phạm phức tạp và nhiều bất trắc không ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào như hiện nay, dịch vụ bảo vệ yếu nhân đang ngày càng phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của con người.

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :