Danh Mục
Dịch vụ bảo vệ Bệnh Viện

Dịch vụ bảo vệ Bệnh Viện

10:35 | 09/01/2015

Công ty bảo vệ Bảo Minh cung cấp các loại hình Dịch vụ bảo vệ với đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, chuyên môn theo hợp đồng, để làm công tác bảo vệ tại các bệnh viện.

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :