Danh Mục
Bảo vệ tại quận 11
dich_vu_bao_ve_tai_quan_11

Dịch vụ bảo vệ ở quận 11 TP.HCM

14:02 | 08/03/2014

Dịch vụ bảo vệ ở quận 11 cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh bảo vệ tài sản quận 11 với các loại hình dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động, mục tiêu cố định tại các nhà hàng, nhà máy xí nghiệp quán ăn trong khu vực quận 1, quân 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6 ,quận 7 ,quận 8, quận 9 ,quận 10, quận 11 tại tphcm .

Giới hạn Dịch vụ theo ngày :