Posted On

Bảo vệ Khu Nhà Mẫu là loại hình dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào Khu Nhà Mẫu, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Khu Nhà Mẫu với các ý đồ xấu như: chụp hình lấy mẫu, gây…

Posted On

Bảo vệ Cửa hàng thức ăn nhanh là loại hình  dich vu bao ve cho người và hàng hóa ra vào Cửa hàng thức ăn nhanh, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào Cửa hàng với các ý đồ xấu như: trộm cắp,…

You cannot copy content of this page