Tags: bảo vệ sân bay

Tổng cộng tìm thấy 1 Dịch vụ trong 1 trang

bao_ve_cang

Bảo vệ sân bay- bến cảng | cty bảo vệ bảo minh

04:15 | 01/01/1970

Bảo vệ sân bay bên cảng là dịch vụ bảo vệ cho người và hàng hóa ra vào cảng  - sân bay nhiệm vụ, kiểm soát xuất nhập hàng hóa, đề phòng và ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu đột nhập hay trà trộn vào sân bay với các ý đồ xấu như: trộm cắp, ăn uống những thứ chưa thanh toán, sàm sỡ phụ nữ...