Giấy chứng nhận ĐKKD

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ Bảo Minh

 

giấy phép kinh doanh bao ve bao minh

Giấy phép kinh doanh Bảo vệ Bảo Minh  tờ 1

Giay phep kinh doanh bao ve bao minh

Giấy phép kinh doanh Bảo vệ Bảo Minh tờ 2