Quyền lợi của khách hàng
QUYỀN LỢI VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
 
- Công ty dịch vụ bảo Vệ Bảo Minh chịu trách nhiệm tuyển chọn và đào tạo bảo vệ.
- Công ty dịch vụ bảo Vệ Bảo Minh chịu toàn bộ trách nhiệm với khách hàng về nhân viên bảo vệ.
- Công ty dịch vụ bảo Vệ Bảo Minh chịu trách nhiệm về hồ sơ, lý lịch của nhân viên bảo vệ.
- Công ty dịch vụ bảo Vệ Bảo Minh chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân viên bảo vệ.
 
 
QUYỀN LỢI VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 
- Có quyền lựa chọn nhân viên bảo vệ theo ý muốn.
- Nhân viên bảo vệ không sử dụng tài sản, công cụ của khách hàng vào việc riêng.
- Thay đổi hay chấm dứt dịch vụ bảo vệ chỉ bằng cách thông báo.
- Tăng hay giảm dịch vụ chỉ bằng Email hoặc điện thoại.
- Thay đổi nhân viên định kỳ để tránh mối quan hệ thân thiết giữa bảo vệ và nhân viên của khách hàng nhằm đảm bảo tính khách quan trong kiểm soát.
- Giám sát thường xuyên thái độ làm việc của nhân viên bảo vệ.
 
 
QUYỀN LỢI VỀ TÀI CHÍNH
 
- Không đầu tư chi phí trang phục.
- Không trang bị công cụ hỗ trợ hay thiết bị bảo vệ khác.
- Không chi trách nhiệm đóng phí bảo hiễm xã hội cho người lao động.
- Không chi phí mua bảo hiểm y tế cho nhân viên bảo vệ.
- Không chi phí lương thưởng đối với các ngày nghĩ, lễ, tết.
- Không cần chi phí thuê giảng viên đào tạo nghiệp vụ cho bảo vệ.
- Không phải thuê Võ Sư đào tạo võ thuật cho nhân viên.
 
 
Nhân viên của Công ty bảo vệ Bảo Minh có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của quí Khách hàng.
 
Dịch vụ bảo vệ của Bảo Minh đã được tính trọn gói bao gồm: đồng phục bảo vệ, công cụ hỗ trợ, lương thưởng ngày nghỉ, Lễ, Tết , BHYT, BHXH. 
 
Nhân viên của Bảo Minh có nhiệm vụ bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của quý khách hàng.
 
Ngoài ra lực lượng bảo vệ Bảo Minh còn có những Đội trưởng, những Chỉ huy trưởng có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và huấn luyện nhân viên bảo vệ, họ là những người yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của quý khách hàng lên trên hết.