Tâm Đức nghề nghiệp
Công Ty Bảo Vệ Bảo Minh luôn đặt Cái Tâm nghề nghiệp Lên Hàng Đầu. Tâm đức là kim chỉ nam hoạt động của dịch vụ bảo vệ Bảo Minh ngay từ ngày đầu thành lập. Bất kỳ nhân viên bảo vệ nào một khi đã gia nhập đội ngũ công ty Bảo Minh đều phải làm việc theo khẩu hiệu này. Nắm được trọng trách nghề nghiệp mình mang lại an toàn cho khách hàng. Nên chúng tôi đặt tiêu chí làm việc trong nghề phải đặt tâm đức lên hàng đầu. Nhờ vào kim chỉ nam này mà công ty chúng tôi có thể trụ vững trong nghề đến ngày hôm nay.
 
Nghề bảo vệ được biết là nghề cao cả, đặt an toàn của khách hàng lên trên khách hàng của mình. Nhận rủi ro, nguy hiểm về phần bảo vệ để có được yên tâm cho chủ quản. Nhưng khi bảo vệ làm việc phải có tâm đức mới vượt được trên tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Tâm đức nghề nghiệp
 
Bảo vệ là công việc hàng ngày chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho con người, tài sản. Khi khách hàng đồng ý thuê bảo vệ có nghĩa giao “chìa khóa niềm tin” cho bảo vệ. Chính vì vậy bảo vệ cần phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một khi khách hàng trao niềm tin chính là tài sản và con người bảo vệ phải quản lý.
 
Trong lúc thực hiện công tác bảo vệ phải đặt tâm đức lên hàng đầu mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có tâm đức bảo vệ làm việc hết mình, không sinh lòng tham, đem an toàn tài sản và con người đặt lên hàng đầu.
 
Nhân viên bảo vệ Bảo Minh ngay từ ngày đầu tiên nhận công tác đã được phòng đào tạo và huấn luyện về vấn đề tâm đức trong nghề nghiệp. Khi bảo vệ chúng tôi công tác ở bất cứ nơi nào bảo vệ đều đem lại niềm tin cho khách hàng. Uy tín chúng tôi thiết lập tất cả dựa trên cơ sở “ Dù bất cứ hoàn cảnh nào trong công tác phải đặt quyền lợi khách hàng cao hơn tất cả”.