Bảo vệ hệ thống ngân hàng Agribank
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là một doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam  (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, viết tắt là AGRIBANK). AGRIBANK là một ngân ngân hàng thương mại được thành lập vào ngày 26 thánh 3 năm 1988.  
 

Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Agribank
 
Là ngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với hệ thống IPCAS đã được hoàn thiện, Agribank đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn và chính xác cao đến mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Hiện nay, Agribank đang có hàng triệu khách hàng là hộ sản xuất, hàng chục ngàn khách hàng là doanh nghiệp.
 
Ngân hàng Agribank An Phú
Ngân hàng Agribank An Phú
 
Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh phát triển đưa nền kinh tế nước nhà lên tầm cao mới, Agribank luôn luôn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn với sự nghiệp an sinh xã hội đất nước
 
Quy mô, thành tựu trong những năm qua 
 
Tổng tài sản  671.846 tỷ đồng.
Mạng lưới hoạt động: gần 2.300 chi nhánh và  phòng giao dịch trên toàn quốc, Chi nhánh Campuchia.
Là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Năm 2003, Chủ tịch nước Việt Nam đã trao tặng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
 
  • + Dịch vụ hoạt động bao gồm : 
  • Tài khoản cá nhân
  • Tài khoản doanh nghiệp
  • Tài khoản tiết kiệm
  • Thẻ tín dụng
  • Thanh toán quốc tế.
 
Trong một bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay vấn để an ninh xã hội ngày cảng trở nên gây gắt, tình hình như hiện nay, các tệ nan cướp giật, trộm cắp tại các địa điểm ngân hàng vẫn thường xảy ra, ngoài việc lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, camera quan sát, khi đến các trụ sở giao dịch ngân hàng Agribank luôn trách nhiệm với tài sản của khách hàng gián tiếp thông qua dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp từ phía đối tác công ty bảo vệ Bảo Minh luôn hoàn thành trách nhiệm bảo vệ tài sản an ninh khách hàng trong ngoài khu vực ngân hàng. 
 
Nhân viên công ty bảo vệ Bảo Minh
Nhân viên công ty bảo vệ Bảo Minh
 
Với sự phát triển vượt bậc AGRIBANK cam kết và hứa hẹn trong tương lại sẽ trở thành một ngân hàng thương mại lơn nhất toàn cầu. Mang lại sự hài lòng nhất đến khách hàng.
 
 (Biên tập bởi Cty Bảo Minh)

Trở lại trang danh sách