Posted On

Để đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên bảo vệ hay người lao động hoặc các bộ phận làm việc tại công trường, cần phải thực hiện đúng các nội quy nhằm tránh thiệt hại tính mạng và tài sản chung.     1.   Tất cả cán bộ, công nhân trực tiếp thi công trong…

You cannot copy content of this page