Posted On

Luật Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) đã được thực thi gần 4 năm nay (có hiệu lực từ ngày 1/7/2011) nhưng NTD vẫn chưa được bảo vệ? Người tiêu dùng bị “xâm hại” Không bàn về việc những chai nước “có dị vật” có phải là sản phẩm thật của Tân Hiệp Phát hay…

You cannot copy content of this page